Home
Contact
Introductie
Onze producten
 


 Wij zijn lid van:

null
 

Productie en productieproces

Laboratorium Medisan is HACCP gecertificeerd voor de ontwikkeling en productie van voedingssupplementen in de vorm van capsules en vloeistoffen. De certificering heeft betrekking op: productontwikkeling, selectie van grondstoffen, inkoop en importeren van grondstoffen, productie, verpakken en de eind controle.

Dit HACCP kwaliteitssysteem is in overeenstemming met de ‘General Food Law' (GFL 178/2002 EG) en het reglement (852/2004 EG) van het Europese Parlement en van de kabinetsraad van 29 april op de hygiëne van voedingsmiddelen.

Overeenkomstig de certificeringeisen voor ISO 13485 is Laboratorium Medisan gekwalificeerd als ‘subcontractor' voor medische hulpmiddelen.

Farmaceutische criteria vormen de basis van het productieproces en de daarmee samenhangende kwaliteitscontroles, van ingangscontroles, in-proces controles en eindcontroles van elke batch grondstoffen en eindproducten.

Als voorbeeld kan worden genoemd, dat elke batch grondstof op identiteit wordt gecontroleerd. Dit gebeurt door middel van FT-IR-spectrofotometrie of, indien het kruidengrondstoffen betreft, door middel van een microscopische identiteitscontrole. In samenwerking met de Universiteit van Utrecht is voor elk kruid een specificatie opgesteld op basis waarvan de identiteit kan worden vastgesteld. 
 

   
HACCP Certification      

Laboratorium Medisan
Skrynmakker 11
8447 GH  Heerenveen

Postbus 266
8440 AG  Heerenveen

T +31 (0) 513 468910
F +31 (0) 513 468919

E info@lab-medisan.com

  Webdesign: Great Advice :: Disclaimer & Privacy :: Copyright Laboratorium Medisan 2010