Home
Contact
Disclaimer
 


 Wij zijn lid van:

null
 

Privacy
Laboratorium Medisan neemt de privacy van haar klanten heel serieus. We geloven in het principe dat bij onze klanten duidelijkheid moet bestaan over de veiligheid van de bij ons bekende klantgegevens.
Een goede relatie met onze klanten op basis van vertrouwen, is volgens ons niet alleen een kwestie van goede manieren, maar ook van behoorlijk zaken doen.

Disclaimer
De gegevens op deze website zijn uitsluitend bedoeld om aan belangstellenden informatie over Laboratorium Medisan te verstrekken. De desbetreffende informatie wordt verondersteld betrouwbaar te zijn, maar kan zonder vooraankondiging en op ieder moment veranderd worden. Laboratorium Medisan kan niet instaan voor absolute volledigheid of juistheid. Er kunnen dan ook geen rechten worden ontleend aan de informatie.

Laboratorium Medisan
Skrynmakker 11
8447 GH  Heerenveen

Postbus 266
8440 AG  Heerenveen

T +31 (0) 513 468910
F +31 (0) 513 468919

E info@lab-medisan.com

  Webdesign: Great Advice :: Disclaimer & Privacy :: Copyright Laboratorium Medisan 2010